Licht in Overbetuwe

Welkom

 

Welkom in ons beleidsplan ‘Licht in Overbetuwe’.
Wij laten u graag zien wat wij voor ogen hebben met het licht in de openbare ruimte in onze gemeente. Dit is niet alleen licht van de openbare verlichting, maar ook licht van sportvelden, reclame, bedrijventerreinen, monumenten en dergelijke. Al dit licht bepaalt het beeld buiten op straat. Maar dit licht is niet allemaal van de gemeente.

Op de pagina ‘Meer weten’? kunt u alles nalezen. Het beste beeld krijgt u als u klikt op ‘Beleid in beeld’. Aan de hand van foto’s laten wij u onze visie zien.

Wij hopen u te inspireren om het samen met ons op te pakken!

 

 

 

 

Inleiding

Niet alleen de openbare verlichting in de gemeente bepaalt het beeld buiten op straat, maar ook licht van bijvoorbeeld sportvelden, monumenten, reclame of bedrijven.

    

De gemeente heeft er daarom voor gekozen om een beleid op te stellen voor al het licht in de openbare ruimte. Ook al zijn veel van deze lichtbronnen niet van de gemeente zelf.Een beleid is een visie. Dit beleidsplan ‘Licht in Overbetuwe’ is te zien op het tabblad “beleid in beeld’ en heeft een looptijd van vier jaar (2018-2022). 

Keuzes voor de Raad
Bij het tot stand komen van dit beleidsplan, zijn aan de Raad een aantal scenario’s voorgelegd. Voor het buitengebied zijn 3 scenario’s geformuleerd evenals voor duurzaamheid. Dit heeft met name consequenties voor het beleid in het buitengebied van de gemeente Overbetuwe.

Kunstlicht en de effecten daarvan
Gemiddeld leven we circa 48% van onze tijd in het donker. De openbare verlichting in onze gemeente draagt bij aan het uitvoeren van activiteiten in de donkere uren. Deze openbare verlichting kan een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, sociale veiligheid en een prettige leefomgeving. Zij kost echter ook energie, kan lichthinder veroorzaken en heeft effect op de flora en fauna. Ons lichaam heeft ook donkerte nodig, onder andere voor de aanmaak van melatonine. Daarom is het van belang om een goed afweging te maken waar we licht plaatsen, hoeveel licht en op welke tijden deze moet branden.

Overbetuwe vindt het belangrijk om niet alleen naar de openbare verlichting te kijken, maar naar alle lichtbronnen in de openbare ruimte. Tezamen bepaalt het immers het beeld buiten. Door gezamenlijk op te trekken kunnen we een prettigere openbare ruimte creëren die bijdraagt aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en natuur.

Openbare verlichting
Als we spreken over openbare verlichting dan is dat niet alleen de straatverlichting in onze gemeente. Ook verlichting van lichtzuilen, plattegronden, monumenten e.d. valt onder de openbare verlichting.

Beleid in hoofdlijnen
Wilt u graag de hoofdpunten van ons beleid lezen? Klik dan hier. Wilt u alles zien? Kijk dan op de pagina Beleid in Beeld. Hier ziet u ons beleid dat door middel van foto’s met een korte toelichting wordt getoond.

Scenario's voor de Raad

Buitengebied en openbare verlichting
Het buitengebied van de gemeente is groot en groen. We hebben een bloeiende flora en fauna. Tot op heden is de gemeente altijd redelijk terughoudend geweest met het plaatsen van verlichting in het buitengebied. De meeste hoofdfietsroutes (+) zijn van verlichting voorzien. Verder staat er op gevaarlijke kruispunten en in scherpe bochten oriëntatieverlichting. Maar ook op andere locaties staat er openbare verlichting. Vaak is deze verlichting op verzoek van inwoners geplaatst.

Gekozen is voor scenario 3

Duurzaamheid
De gemeente Overbetuwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Voor de openbare verlichting zijn er een aantal mogelijkheden om hieraan een bijdrage te leveren.

Gekozen is voor scenario 3


Klik hier om de scenario's te lezen.

 

Informatie

Beleid in hoofdlijnen
Wilt u snel de hoofdlijnen lezen van het beleid, klik dan hier.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de diverse onderwerpen? Onderstaand kunt u per onderwerp meer lezen, deze staan gesorteerd op indeling. Klik op de naam.

Licht op/van/in Gebied Onderwerp
Bedrijventerreinen Buitengebied Duurzaamheid, energie en milieu
Bezienswaardigheden Centrum Landelijke regelgeving en Overbetuwe
Fietsroutes Natuurgebied Led
Inwoners en licht Park Technieken
Paardenbakken Parkeerterrein Verkeers- en sociale veiligheid
Reclameverlichting Sportvelden  
Recreatie Stationsgebied  
Stallen en kassen Woongebieden  
Voet- en achterpaden    
Wegen    

 

Storing

De gemeente Overbetuwe heeft een online-meldsysteem voor defecte straatverlichting.

U kunt hier een storing melden. Via een kaart kunt u precies de juiste lantaarnpaal aanmerken die stuk is. Zijn er meerdere lampen in de straat stuk, geeft u dit dan alstublieft aan. Het gaat dan om een storing onder de grond.

Voor algemene vragen over de verlichting kunt u bellen met het klantcontactcentrum van de gemeente op telefoonnummer
14 0481.

Colofon

                  Auteurs: Heleen Lieftink (Lieftink Advies) en Stefan Donselaar (gemeente Overbetuwe)
                  Opdrachtgever: Gemeente Overbetuwe
                  De foto’s zijn gemaakt door Merijn Koelink Photography
                  Deze foto’s mogen niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente Overbetuwe gebruikt worden.
                  Build by: Bitman

 

                  Lieftink Advies, 2018